Specyficzny kierunek studiów

Jak co roku w miesiącu maju uczniowie najwyższych klas liceów ogólnokształcących i techników przystępowali do egzaminów maturalnych. Znakomita większość z nich, w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminów planuje przez najbliższe lata kontynuować naukę w kierunku najbardziej je interesującym na studiach wyższych. Wielu z nich zdecyduje się na uczelnie humanistyczne, po których liczą na zdobycie świetnie płatnej pracy.

Inni wybierają uczelnie techniczne, na których czeka ich kilka lat ciężkiej edukacji przede wszystkim w obszarach związanych z kategoriami bardziej ścisłymi jak matematyka i fizyka. Spośród dostępnych na politechnikach kierunków studiów do najbardziej popularnych należą w głównej mierze budownictwo lądowe i wodne, automatyka i robotyka czy tez coraz bardziej popularne w ostatnim okresie czasu administrowanie jakością (polecamy: 8D). Właściwie każdy ze świeżo przyjętych na uczelnię żaków ma nadzieję, iż po jej ukończeniu znajdzie zatrudnienie w renomowanej firmie pobierając w dodatku ponadprzeciętną pensję, która w doskonały sposób pozwoli mu na zaspokajanie swoich potrzeb życiowych. Przyszły inżynier jakości, inżynier automatyk czy inżynier budownictwa w tym celu godzi się na ciężką pracę podczas studiów. W tym roku najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało na kierunek zarządzanie jakością (zobacz więcej: Zatwierdzenie produkcji). Jak widać, więc coraz więcej młodych osób zaczyna w doskonały sposób uprzytamnić sobie, że w celu chęci osiągnięcia jakiegoś wyższego statusu już od wieku młodzieńczego musi zacząć się o to troszczyć. W innym przypadku ich stopa życiowa będzie pozostawiała wiele do życzenia

Zobacz: zarządzanie jakością.

Leave a Reply